Kompanija Mekdonalds u Srbiji već tri meseca prodaje proizvode od piletine koja je hranjena genetski modifikovanom sojom, a da o tome nije obavestila javnost.

GMO-2

 

Mekdonalds je potvrdio ova saznanja i to da se od marta na tržištu Srbije u njihovim restoranima mogu naći proizvodi od živine koja je hranjena genetski modifikovanom sojom. U Srbiji je zakonom zabranjen promet genetski modifikovanih živih organizama kao i proizvoda od genetski modifikovanih organizama.

U odgovoru na pitanje da li je i otkad ova kompanija počela sa prodajom proizvoda od piletine koja hranjena modifikovanom hranom, Mekdonalds je naveo „da od marta 2014. godine dobavljači živine neće biti u mogućnosti da sa sigurnošću potvrde da se u ishrani živine neće pojaviti u tragovima GM soja".

„Većina živinskog mesa koje koristimo u restoranima uzgajana je u Evropi. Soja koja se koristi za ishranu živine poreklom je iz Brazila. U Brazilu se sve manje uzgaja soja koja nije genetički modifikovana", navodi se u odgovoru Mekdonaldsa i dodaje da su rezultati jednog istraživanja pokazali da je 90 odsto soje koja se koristi za ishranu životinja u Evropi genetski modifikovano. Na pitanje „iz koje zemlje i od koje firme kompanija Mekdonalds uvozi proizvode od piletine kao što su Chicken McNuggets, Chicken Patty, Chicken Premiere koji se plasiraju na tržištu Srbije" iz ove kompanije odgovorili su samo da „Mekdonalds piletinu uvozi iz Mađarske".

Na pitanje zašto nisu obavestili javnost o prodaji proizvoda od piletine koja je hranjena genetski modifikovanom hranom iz ove kompanije odgovaraju da „Mekdonalds ne koristi GM sirovine i sastojke u svojim proizvodima", kao i da „nema naučnih dokaza koji ukazuju na moguć prenos GM materija sa hrane za životinjsku ishranu na meso".

Ovaj odgovor Mekdonaldsa je veoma zabrinjavajuć, budući da je jedno od osnovnih pravila u EU koji se tiču mesa životinja koje su hranjene genetski modifikovanom hranom, da se takva hrana mora obeležiti, i da potrošačima treba jasno naznačiti.

Istraživanje iz 2004. godine, objavljeno u „Nature Biotechnology" navodi da je utvrđeno da se mutirani geni iz životnjskog mesa zadržavaju u gastrointestinalnom traktu ljudi nakon konzumacije. Ne ulazeći u ostale tvrdnje različitih naučnika koji povezuju GMO sa rakom i drugim bolestima, dovoljno je naglasiti da je neobično važno u ovom slučaju govoriti o dve stvari:

1. GMO je zabranjen u Srbiji
2. Potrošači imaju pravo da znaju da (li) konzumiraju meso životinja koje su prethodno hranjene GM organizmima.

Da je Mekdonalds na evropskom tržištu počeo da prodaje piletinu hranjenu genetički modifikovanom hranom nedavno su objavili i nemački mediji. Nedeljnik Špigl citirao je izjavu Stefani Teve-Rimkajt iz ekološke organizacije Grinpis da je Mekdonaldsu bitan samo novac. „Sa svakim čiken burgerom promovišu se otrovi i genetički inženjering u poljoprivredi. A sve uprkos tome što većina potrošača ne želi genetski modifikovanu hranu", rekla je Teve-Rimkajt.

Prema računici Grinpisa, cena jednog „čiken burgera" porasla bi za manje od jednog evro centa da ta kompanija ostane pri dosadašnjoj politici nekorišćenja genetski modifikovanih organizama. Mekdonalds je 2001. objavio da više neće koristiti genetski modifikovanu hranu za životinje na evropskom tržištu. Kao razlog za prekršeno obećanje Mekdonalds je sada naveo nestašicu genetski nemodifikovane hrane za životinje.

Zakon o genetički modifikovanim organizmima koji važi u Srbiji u članu 2. navodi da „nijedan modifikovan živi organizam kao ni proizvod od genetički modifikovanog organizma ne može da se stavi u promet, odnosno gaji u komercijalne svrhe na teritoriji Republike Srbije". Pod proizvodom od GMO podrazumeva se, kako se navodi u ovom Zakonu, „svaki proizvod koji se sastoji, odnosno sadrži, odnosno dobijen je od jednog ili više genetički modifikovanih organizama bez obzira na stepen obrade". Članice Evropske unije u četvrtak su postigle dogovor o novom zakonskom okviru kojim se državama članicama dozvoljava da same odluče da li će uvesti restrikcije ili potpuno zabraniti gajenje GMO na svojoj teritoriji.

Dok čekamo epilog i reagovanje nadležnih službi, pozivamo građane da se uzdrže od kupovine obroka u Mekdonaldsu.

Izvor:potrošač.info