Ovih dana kiša je učestala kao i grmljavina, pa nije loše znati neke zanimljive stvari kojima se možete zaštiti od udara groma, kao i zaštititi svoju imovinu...

grom

Suprotno verovanju, grom može udariti u jedno mesto i po nekoliko puta. Štaviše, po statistikama grom ubije više ljudi za godinu dana nego tornado ili uragani. Od groma je, što se tiče vremenskih nepogoda, po ljudski život opasnija samo poplava.

Dok grmi najsigurnije je zatvoriti se u kuću ali to ne znači da ne treba učiniti još neke mere opreza, jer ako grom udari u kuću u kojoj se nalazite elektricitet će verovatno prolaziti električnim instalacijama do zemlje. Zbog toga se savetuje da ne telefonirate, sklonite se od tekuće vode (ne tuširati se, npr.) ili uređaja za pranje, električnog šporeta.

Dok grmi potrebno je isključiti sve električne uređaje iz struje (kompjuter, satelitsku antenu, fen, bojler, punjače za mobilne telefone, televizore...) Električni napon kojeg izbacuje ova pojava može oštetiti elektroniku čak i ako vam stambeni prostor ne pogodi grom. Preporučuje se da elektroniku isključite pre nevremena, jer ako to činite kada počne mogli bi povući kabal u trenutku samog udara groma.

ŠTA AKO SE NAĐETE NA OTVORENOM?

Ako ste na moru, bolje je izaći i negde se skloniti jer istureni objekat je nešto što privlači grom. Ako ste ispod najvišeg stabla, nije dobro. Radije pokisnite ili idite ispod najmanjeg stabla.

Ako osetite da vam trnci prolaze telom ili vam se kosa nakostreši, velika je verovatnoća da će vas upravo u tom trenutku pogoditi grom. Ako pak ne možete napustiti otvoreno područje, čučnite i spustite glavu, pokrijte rukama uši kako bi zaštitili bubne opne. Ako se ipak za vreme grmljavine zateknete u automobilu, u njemu i ostanite.

Naime, automobili u potpunosti štite od udara groma.

Automobil je kao tzv. Faradejev kavez, što znači da ste zaštićeni od elektriciteta. Grom nema nikakvog razloga udariti u objekat koji nije povezan sa zemljom jer ne može proći kroz zemlju. Njemu je cilj doći do zemlje da se isprazni.

MUNjA ILI GROM – ŠTA JE OPASNIJE?

Mnogi uzdrhte od straha kada za vrijeme grmljavine čuju prasak groma. Njihov strah je, međutim, bezrazložan, jer u trenutku kad se čuje grom udar elektriciteta koji ga je prouzrokovao već je završen. Grom se čuje posle bljeska munje samo zato što zvuk putuje mnogo sporije od svetlosti.

Da li se groma treba bojati? Istina je da on može da prouzrokuje štetu, a ponekad i da ubije, ali to se retko događa. Grom je oblik elektriciteta i zato može da bude opasan. To je ogromna iskra elektriciteta koja se vidi kao bljesak svetlosti, munja. Ta varnica može da "kresne" između dva oblaka, da skoči sa oblaka na zemlju ili čak sa zemlje na oblak!

Za vreme oluje, u oblacima i na zemlji stvaraju se naelektrisanja (pozitivna i negativna). Kada razlika između njih postane suviše velika, nastane iskra koju mi vidimo kao munju. Za vreme i posle električnog pražnjenja vazdušne struje se šire i skupljaju. One se jako sudaraju i proizvode buku, koju nazivamo "grmljavinom".

Izvor: doznajemo.com