Ako se ne bavite hemijom, naredni redovi vam neće značiti ništa: Kada se amonijum-dihromat (NH4Cr2O7) pomeša sa živa-tiocijanatom (HgSCN) i takva mešavina izloži plamenu, dolazi do dve reakcije: raslaganja amonijum-dihromata i sagorevanja živa-tiocijanata.
Prevedeno na jezik laika: dogodi se prizor iz horor-filma!
Ova mešavina je ranije nazivana "Faraonova zmija" i mogla je da se kupi u pirotehničkim radnjama sve dok nije otkriveno da može opasno da naškodi zdravlju ljudi.

NAPOMENA: Reakciju sa snimka NIKAKO nemojte da izvodite sami kod kuće, zbog opasnosti od otrovnih isparenja!