Manjak vremena i žurba teraju nas da ne mislimo na sebe, svoju sigurnost, svoj život, koji je vredniji od bilo čega. Kad pogledate ovaj snimak, više nikad to nećete uraditi. Tu se vidi kako automobil iz kog je i nastao klip, pretiče tri vozila ispred sebe, međutim, u jednom trenutku naći će se "čelo u čelo" sa kamionom.