zemun cekanje u redu za dokumenta

 

Dočekasmo i to: Građani više neće morati da sami pribavljaju krštenice i državljanstva, odlučila Vlada Srbije.

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o opštem upravnom postupku koji predviđa da građani više neće morati da sami pribavljaju dokumente poput izvoda iz matične knjige rođenih, nego će morati da ih obezbede državni službenici uvidom u elektronsku bazu podataka.

Izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i mnoge druge dokumente koji su u posedu države, a koje su građani ranije morali sami da pribavljaju radi ostvarivanja svojih prava, ovim zakonom će postepeno otići u istoriju, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije.

Naime, 90 dana od usvajanja ovog zakona u Skupštini Srbije, državni službenici će sve podatke koji se tiču građana, a nalaze se u službenim evidencijama, morati sami da obezbede.

U suprotnom, zakonom su predviđene rigorozne kazne za nepoštovanje ove odredbe.

Radi boljeg sprovođenja zakona, resorno ministarstvo je predvidelo i obuku službenika, elektronsko umrežavanje baza podataka i niz drugih aktivnosti koje treba da dovedu do potpune promene u ophođenju administracije.

U okviru strategije elektronskog komuniciranja među državnim organima i sa građanima, predviđeno je da zakon o opštem upravnom postupku u potpunosti podrži elektronsko komuniciranje.

Kreiranje novog zakona o opštem upravnom postupku je izuzetno važan korak u reformi javne uprave, koju sprovodi Vlada Srbije, a koja treba da dovede do javne uprave po evropskim standardima, a za interes građana.

Vlada Srbije je Predlog zakona o opštem upravnom postupku uputila u Skupštinu Srbije na usvajanje.

Izvor: Mondo